Новости

31. децембар, 2022.

Стратешко партнерство за 2030 домете

Фондација је током претходне три године реализовала неколико пројеката у циљу подршке породицама на културном, економском, образовном, радном и социјалном плану. Најзначајнији наш текући пројекат је "Пријатељи породице" у којем смо окупили 32 локалне заједнице из Републике Српске, преко 250 друштвено најодговорнијих привредних субјеката и близу 10 000 породица.

Овај, и други повезани пројекти су нам указали на значајну потребу наших корисника односно наших партнера за што једноставнијом набаквком односно продајом роба и услуга које су доступне уз Поносну картицу. Имајући у виду потребе и једних и других, засновали смо стратешко партнерство са лондонском компанијом Transforming to Digital Ltd . Договорено је да са овим партнерима реализујемо 4 програмска пројекта (Class Plus4YourBizFitnessPlusClasterPsichoLogoMedica ), у оквиру кровног пројекта "Пријатељи породице" а који покривају најважније сегменте потреба 3+ породица односно пословања наших партнера.

Очекујемо да кроз реализацију наведених програмских пројеката битно унапредимо пословање партнера и допринесемо стварању што бољег пословног амбијента, смањење трошкова пословања и максимализацију профита Пријатеља породице. Наведено ће омогућити значајније погодности за 3+ породице и већу доступност роба и услуга.

Пословни модели који су развијени у оквиру наведених пројеката сагласни су са циљевима одрживог развоја Уједињених нација  (UN SDG)

Подели: