PsychoLogoPedia

НАЗИВ АКТИВНОСТИ

PsychoLogoPedia, Број пројекта: P:04-2.5/22

СТАТУТАРНИ ЦИЉ

„Оснивање и изградњу инфраструктуре за подршку породицама на културном, економском, образовном, радном и социјалном плану.“

ПРЕДЛОЖЕНИ ЧЛАНОВИ ТИМА

Драган Дакић,

и лица из партнерских организација, партнерство са привредницима и предузетницима

ПЕРИОД РЕАЛИЗАЦИЈЕ

Новембар 2022 – децембар 2023. године

НАЧИН КОНТРОЛЕ ИЗВРШЕЊА

Извјештаји Управном одбору сваког мјесеца

КРАТАК ОПИС

ЦИЉЕВИ: У складу са циљем број 3/17 Уједињених нација о одрживом развоју о Добром здрављу и благостању (Good Health and Well-Being UN SDG) Пројекат тежи: 1) да омогући стручну и специјализовану подршку циљаној групи, 2) да на тај начим повећа њихову стабилност, здравље и добробит, 3) да промовише здраве стилове и 4) да пружи подршку ђацима из три плус породица да лакше одреде каријерни план а све у складу са претходним циљевима.

ЦИЉАНА ГРУПА: Чланови породица са троје и више дјеце, ђаци из три плус породица. Остала лица без дискриминације.

НАЧИН РЕАЛИЗАЦИЈЕ: 1. Понуда члановима 3+ породица којима треба стручна и квалификована психолошка или медицинска помоћ, понуда ђацима из 3+ породица да у консултацији са стручњацима и квалификованим особљем одреде каријерни план и изаберу занимања. 2.Формирање конзорцијума са идентификованим партнерима, физичким и правним лицима у земљи   и иностранству.

3. Идентификација потреба за одређеним специјализованим услугама из области циља 3/17 Уједињених нација о одрживом развоју о Добром здрављу и благостању (Good Health and Well-Being UN SDG)

4. Самостално или заједнички са партнерима набавити намјенску електронску платформу PsychoLogoPedia за непосредно повезивање пружалаца услуга образовања/тренинга/савјетовања и циљане групе.

4. Лансирање PsychoLogoPedia платформе самостално или у партнерству са лицима из привреде. У случају потребе давање НЕП PsychoLogoPedia у закуп партнерима из привреде без могућности промјене намјене НЕП Class Plus-а која не искључује могућност проширења намјене и циљане групе.

ФАЗЕ РЕАЛИЗАЦИЈЕ: у табели.

РAЗЛОЗИ ЗА УСПЈЕХ: Не постоји ништа слично. Обједињује више друштвено преферентних циљева.

НАПОМЕНА