Class Plus, Број пројекта: Р:02-2.2/22

 

НАЗИВ АКТИВНОСТИ

Class Plus, Број пројекта: Р:02-2.2/22

СТАТУТАРНИ ЦИЉ

„Оснивање и изградњу инфраструктуре за подршку породицама на културном, економском, образовном, радном и социјалном плану.“

ПРЕДЛОЖЕНИ ЧЛАНОВИ ТИМА

Драган Дакић,

и лица из партнерских организација, партнерство са привредницима и предузетницима

ПЕРИОД РЕАЛИЗАЦИЈЕ

Новембар 2022 – децембар 2023. године

НАЧИН КОНТРОЛЕ ИЗВРШЕЊА

Извјештаји Управном одбору сваког мјесеца

КРАТАК ОПИС

ЦИЉЕВИ: У складу са циљем број 4/17 Уједињених нација о одрживом развоју о Једнаком образовању (Equality Education UN SDG) Пројекат тежи: 1) да омогући стручно оспособљавање, образовање, квалификације и преквалификације чланова породица са троје и више дјеце за тржишно препозната и тражена занимања, 2) да на тај начим повећа њихову конкурентност на тржишту рада, 3) да подржи укидање незапослености у популацији породица са троје и више дјеце како би се изједначиле њихове пословне и економске могућности са могућностима других породица и 4) да пружи подршку ђацима из три плус породица да лакше савладају школско и ваншкослко наставно и ненаставно градиво у складу са претходним циљевима.

ЦИЉАНА ГРУПА: Чланови породица са троје и више дјеце који се незапослени или који траже боље плаћен посао, ђаци из три плус породица. Остала лица без дискриминације.

НАЧИН РЕАЛИЗАЦИЈЕ: 1. Понуда члановима 3+ породица који су незапослени или желе да путем преквалификација и доквалификација стекну тржишно препозната знања и вјештине, понуда ђацима из 3+ породица да похађају чаове наставе и ваннаставне часове и обуке. 2.Формирање конзорцијума са идентификованим партнерима физичким и правним лицима у земљи  (Јавна установа за образовање одраслих Бања Лука ,WMTA установа за стручно образовање и БитЛаб д.о.о. школе језика, школе програмирања, школе за стицање вјештина) и иностранству.

3. Идентификација тржишних потреба за одређеним образовним/стручним профилима

4. Самостално или заједнички са партнерима набавити намјенску електронску платформу Class Plus (НЕП Class Plus) за непосредно повезивање пружалаца услуга образовања/тренинга/савјетовања и циљане групе.

4. Лансирање НЕП Class Plus самостално или у партнерству са лицима из привреде. У случају потребе давање НЕП Class Plus у закуп партнерима из привреде без могућности промјене намјене НЕП Class Plus-а која не искључује могућност проширења намјене и циљане групе.

ФАЗЕ РЕАЛИЗАЦИЈЕ: у табели.

РАЗЛОЗИ ЗА УСПЈЕХ: Не постоји ништа слично. Обједињује више друштвено преферентних циљева (помагање породица 3+, помагање предузетништва, смањење незапослености, сузбијање сиве економије)