Пријатељ породице, Број пројекта: Р:03б-2.4/20

НАЗИВ АКТИВНОСТИ

Пријатељ породице, Број пројекта: Р:03б-2.4/20

СТАТУТАРНИ ЦИЉ

„Оснивање и изградњу инфраструктуре за подршку породицама на културном, економском, образовном, радном и социјалном плану.“

НОСИЛАЦ АКТИВНОСТИ

Драган и Сандра Дакић

ПРЕДЛОЖЕНИ ЧЛАНОВИ ТИМА

Волонтери

РЕАЛИЗАЦИЈА

Децембар 2022 – Децембар 2023

НАЧИН КОНТРОЛЕ ИЗВРШЕЊА

Мјесечни извјештаји носиоца активности Управном одбору

КРАТАК ОПИС

ЦИЉЕВИ: 1) да унапреди пословање и конкурентност предузећа која дају погодности породицама са троје и више дјеце приликом куповине роба и услуга и/или која запошљавају чланове породица са троје и више дјеце, 2) да унапреди пословање и конкурентност предузећа у власништву породица са троје и више дјеце, 3) да изједначи пословне и економске могућности породица са троје и више дјеце са економским могућностима других породица.

ЦИЉАНА ГРУПА: компаније набројане у циљевима.

НАЧИН РЕАЛИЗАЦИЈЕ: 1. регрутација волонтера, 2. одржавање састанка са пријављенима, 3. оглашавање тима међу партнерским компанијама, 4. дневна дистрибуција запримљених захтјева.

ФАЗЕ РЕАЛИЗАЦИЈЕ: у табели.

РAЗЛОЗИ ЗА УСПЈЕХ: Обједињује више друштвено преферентних циљева (помагање породица 3+, сузбијање незаконитог пословања)

НАПОМЕНА*

 

НАЗИВ АКТИВНОСТИ

We Support (радни назив), Број пројекта: P:04-2.5/22

СТАТУТАРНИ ЦИЉ

„Оснивање и изградњу инфраструктуре за подршку породицама на културном, економском, образовном, радном и социјалном плану.“

ПРЕДЛОЖЕНИ ЧЛАНОВИ ТИМА

Драган Дакић,

и лица из партнерских организација, партнерство са привредницима и предузетницима

ПЕРИОД РЕАЛИЗАЦИЈЕ

Новембар 2022 – децембар 2023. године

НАЧИН КОНТРОЛЕ ИЗВРШЕЊА

Извјештаји Управном одбору сваког мјесеца