Novosti

21. December, 2022.

Tražimo 4 projekt mendžera

Novi Plan rada Fondacije za period novembar 2022 - decembar 2023. predviđa nove projekte koji će dovesti do transformacije i profesionalizacije same Fondacije. Za to nam je potreban motivisan tim i to:

1. Projekt menadžer za projekat iz oblasti obrazovanja Class Plus - 1 izvršilac (više o projektu na ovom linku),

2. Projekt menadžer za projekat iz oblasti prava LawNet - 1 izvršilac (više o projektu na ovom linku),

3. Projekt menadžer za projekat iz oblasti zdravlja PsichoLogoPedia - 1 izvršilac (više o projektu na ovom linku) i

4. Projekt menadžer za projekat iz oblasti preduzetništva 4YourBiz - 1 izvršilac (više o projektu na ovom linku).

Pravo prijave imaju članovi 3+ porodica, volonteri Fondacije, saradnici i partneri Fondacije. 
Idealan kandidat je motivisan. U prednosti je ako ima iskustva u oblasti projekta za koji se prijavljuje kao i iskustva u upravljanju projektima.
Svi projekti imaju i komercijalnu dimenziju što će omogućiti zaradu projekt menadžeru. Osim toga nudimo veliku fleksibilnost, predvidljiv raspored obaveza i mogućnost napredovanja.

Prijave slati na dragan.dakic@zaporodicu.org

U naslovu prijave navesti "Prijava za projekt mennadžetra za (navesti naziv projekta)"

Uz prijavu priložiti CV.

Poziv je otvoren do srijede 28.12.2022. godine.

Napomena: Internim aktima Fondacije je propisano da nosilac projekta može da angažuje saradnike na projektu. Zbog navedenog, nosilac navedenih projekata zadržava pravo da formira svoj tim, uključujući i izbor projekt menadžera, bez mogućnosti kandidata da izjave žalbu Upravnom odboru. Fondacija zadržava pravo da u svakom momentu povuče ovaj konkurs.

Share: