Новости

21. децембар, 2022.

Тражимо 4 пројект менџера

Нови План рада Фондације за период новембар 2022 - децембар 2023. предвиђа нове пројекте који ће довести до трансформације и професионализације саме Фондације. За то нам је потребан мотивисан тим и то:

1. Пројект менаџер за пројекат из области образовања Class Plus - 1 извршилац (више о пројекту на овом линку),

2. Пројект менаџер за пројекат из области права LawNet - 1 извршилац (више о пројекту на овом линку),

3. Пројект менаџер за пројекат из области здравља PsichoLogoPedia - 1 извршилац (више о пројекту на овом линку) и

4. Пројект менаџер за пројекат из области предузетништва 4YourBiz - 1 извршилац (више о пројекту на овом линку).

Право пријаве имају чланови 3+ породица, волонтери Фондације, сарадници и партнери Фондације. 
Идеалан кандидат је мотивисан. У предности је ако има искуства у области пројекта за који се пријављује као и искуства у управљању пројектима.
Сви пројекти имају и комерцијалну димензију што ће омогућити зараду пројект менаџеру. Осим тога нудимо велику флексибилност, предвидљив распоред обавеза и могућност напредовања.

Пријаве слати на dragan.dakic@zaporodicu.org

У наслову пријаве навести "Пријава за пројект меннаџетра за (навести назив пројекта)"

Уз пријаву приложити CV.

Позив је отворен до сриједе 28.12.2022. године.

Напомена: Интерним актима Фондације је прописано да носилац пројекта може да ангажује сараднике на пројекту. Због наведеног, носилац наведених пројеката задржава право да формира свој тим, укључујући и избор пројект менаџера, без могућности кандидата да изјаве жалбу Управном одбору. Фондација задржава право да у сваком моменту повуче овај конкурс.

Подели: