Novosti

19. novembar, 2023.

Želite li da sa nama realizujete svoje ideje?

Dana 25.11.2023. godine, Upravni odbor Fondacije za porodicu će usvojiti Plan rada za 2024. godinu. Planom rada se definišu projekti i aktivnosti koje će Fondacija realizovati tokom sledeće godine. Pravo predloga projekata i aktivnosti imaju osnivač Fondacije, predsjednik Fondacije, članovi Upravnog odbora Fondacije. 

Novina u postupku izrade i usvajanja Plana rada za 2024. godinu jeste mogućnost svih zainteresovanih lica i organizacija za projektnu saradnju sa Fondacijom da dostave svoje prijedloge projekata ili aktivnosti koje bismo zajedno realizovali. Prijedloge uz kraći opis i obrazloženje usaglašenosti sa statutarnim ciljevima Fondacije potrebno je dostaviti do petka 24.11.2023. godine, na mejl adresu predsjednika Upravnog odbora: bojan.gostic@zaporodicu.org.

Podeli: