Циљеви Фондације

Циљеви Фондације


Члан 4.

 1. Фондација има за циљ његовање и промоцију вриједности природне породице.
 2. Заступање традиционалних породичних вриједности.
 3. Повећање наталитета.
 4. Смањење броја утробних чедоморстава/абортуса/побачаја.
 5. Оснивање и изградњу инфраструктуре за подршку породицама на културном, економском, образовном, радном и социјалном плану.
 6. Хуманитарне активности.
 7. Праћење развоја у области биоетике.

 

Дјелатност Фондације


Члан 5.

Ради остваривања својих циљева Фондација нарочито обавља дјелатности (активности):

 1. Сарађује са појединцима, удружењима, организацијама, фондацијама  и институцијама у земљи и иностранству;
 2. Организује, сама или у сарадњи са другим организацијама пројекте, трибине и предавања, конференције, стручне и научне скупове, савјетовања, семинаре и друге облике едукације, аукције и изложбе, добротворне концерте и друге догађаје и манифестације које имају за циљ презентацију, промовисање и остваривање циљева и основних дјелатности Фондације;
 3. Спровођење наведених и других активности у циљу пружања информација и прибављања новчаних и других материјалних средстава потребних за остварење наведених циљева Фондације;
 4. Фондација обавља истраживања, објављује књиге, брошуре, публикације и друге штампане материјале те производи аудио, видео и мултимедијалне материјале у складу са циљевима фондације;
 5. Подизање свијести и едукација прије свега младих о значају породице, породичних вриједности, репродуктивног здравља, штетности намјерног побачаја/абортуса, раних сексуалних односа итд.
 6. Предлагање одговарајућих законских ријешења  у циљу смањења броја побачаја/абортуса  и очувања породице и породичних вриједности.
 7. Осмишљавање и креирање акција, планова и програма у сарадњи са локалном заједницом, ентитетима, државом и другим организацијама и институцијама на свим нивоима.
 8. Осмишљавање и креирање програма збрињавања мајки које желе да роде а немају довољну подршку породице, институција, заједнице.
 9. Осмишљавање и креирање програма подршке породицама на на културном, економском, образовном, радном и социјалном плану.
 10. Организовање волонтерских акција за пружање помоћи дјеци и лицима из социјално осјетљивих категорија;
 11. Информисање, сарадња са медијима;
 12. Обављање и других дјелатности које су од интереса за грађане, а у складу су са Уставом и позитивним прописима Републике Српске/БиХ и других земаља у којима обавља дјелатност.