Novosti

18. December, 2022.

Novi način obračuna struje - uticaj na 3+ porodice (anketa)

Fondacija za porodicu istražuje efekte najavljene promjene u obračunu cijena električne energije za porodice koje su korisnici Ponosne kartice. Naime, povodnom najavljenih promjena u obračunu cijene električne energije veliki broj 3+ porodica se javilo Fondaciji radi zaštite kućnog budžeta.

Uvažavajući interese Ponosnih porodica iz Republike Srpske, Fondacija je odlučila da provede ovu anketu kako bismo imali pouzdanu procjenu realinih efekata najavljene promjene  obračunavanja. 

Pozivamo nosioce Ponosne kartice da ispune ovaj Upitinik za procjenu efekata novog obračuna na kućni budžet.  Anketa je otvorena do 21.12.2022. godine.
Dobijeni rezultati će biti obrađeni korišćenjem relevantnih metoda i koristiće Fondaciji za dalju korsepodenciju.

Share: