Jelka Kerkez

Biografija


AdresaArčibalda Rajsa b.b., 78000 Banja Luka  

Rođena: 01.04.1995. godine

Državljanstvo: Bosna i Hercegovina

 

KONTAKT


E-mail: k.jeca@hotmail.com

Mob: +387 66 832 874

 

Obrazovanje:


 • Diplomirani Pravnik
  • Pravni fakultet Banja Luka (2014-2018 )
 •  Poslovno pravni tehničar
  • Ekonomska škola u Banjoj Luci (2010-2014)

Radno iskustvo:


 • Banjalučka pivara a.d. Banja Luka (2020-    )
 • Notarska kancelarija (2019-2020)

 

Stručno usavršavanje:


 • Stručni ispit za rad u organima državne uprave

Seminari:


 •  Pravna klinika iz oblasti ljudskih prava, Pravni fakultetBanja Luka, mart-jul 2017. 
 • Ljetna škola u oblasti ljudskih prava u organizaciji Savjeta Evrope, Trebinje, Bosna i Hercegovina, jul 2017.
 • Kriminalističko forenzička klinika, Pravni fakultet  Banja Luka
 • Klinika za zaštitu prava djeteta, Pravni fakultet Banja Luka
 • Radionica „ Terorizam kao izazov 21. vijeka“ Pravni fakultet Banja Luka

Praksa:


 • Obavljanje stručne studentske prakse u Gradskoj upravi Grada Banja Luka (april 2018- jul 2018)
 • Stažiranje u Narodnoj skupštini Republike Srpske (novembar 2017- april 2018)