Jelena Mićić

Biografija


AdresaČelopek 222, Zvornik

Državljanstvo: Bosna i Hercegovina

KONTAKT


E-mail: jelena_law@yahoo.com

Mob: +387 66 529 36 08

Obrazovanje:


 • Diplomirani pravnik, Studije završene 2016. godine na Pravnom fakultetu, Univerziteta u Novom Sadu na opštem smjeru

Radno iskustvo:


 • Jokić Invest” d.o.o. Zvornik, Avgust 2017. – Jul 2018, Pravnik - Pripravnik
  •  Vođenje i ažuriranje kadrovske evidencije,
  • Sastavljanje ugovora iz radnopravnih i  privrednopravnih odnosa,
  • Sastavljanje i usklađivanje posebnih akata za potrebe privrednog društva,
  • Sastavljanje pojedinačnih akata i formulara,
  • Izrada faktura, cesija i kompenzacija,
  • Izrada naloga za službena putovanja,
  • Ažuriranje protokola i arhiviranje dokumentacije,
  • Obavljanje pomoćnih  poslova u administraciji (skeniranje, štampanje dokumentacije)

Oblasti interesovanja:


 • Zdravstveno osiguranje
 • Naknada štete
 • Ugovori iz privrednog prava
 • Ugovori iz radnog prava
 • Pojedinačni akti unutar privrednih društva
 • Arhiviranje dokumentacije, način njenog ažuriranja
 • Porodični zakon Srbije
 • Naslijednopravni odnosi
 • Propisi u građevinarstvu i pevozu robe drumom

Ostale vještine:


 • MS Office (srednji nivo)
 • Engleski jezik A1,
 • Njemački jezik B1,

LICENCE:


 • Položen stručni ispit za rad u državnim organima Republike Srpske u novembru 2018.godine