Marija Babić

Biografija


AdresaTuzlanska 30, 78000 Banja Luka

Rođen 04.05.1985.  godine

Državljanstvo: Bosna i Hercegovina

 

KONTAKT


E-mail: marija.babic2015@gmail.com

Mob: +38766073973

 

Obrazovanje:


 • 1992. - 2000. Osnovna škola „Sveti Sava“, Foča;
 • 2000.-2004. „Gimnazija“, Foča;
 • Studije započela na Pravnom fakultetu Univerziteta u Banjoj Luci, a diplomirala 2017. godine na Pravnom fakultetu Internacionalnog univerziteta Brčko distrikta.
 • Položen ispit za rad u organima javne uprave

Radno iskustvo:


 •  2014. - do sada Udruženje omladine sa invaliditetom „InfoPart“, Banja Luka, volonterski rad na administrativnim, pravnim i organizacionim poslovima, presonalni asistent-volonter osobama sa invaliditetom, organizator više aktivnosti vezanih za seminare, okrugle stolove i radionice
 • 2018.- 2019. Udruženje omladine sa invaliditetom „InfoPart“, Banja Luka, radila pripravnički staž u pravnoj struci na poslovima pružanja besplatne pravne pomoći iz oblasti radnog i socijalnog prava.
 • 2014.- do sada koordinator i član projektnog osoblja na više projekata iz oblasti ljudskih prava i prava osoba sa invaliditetom: koordinator na projektima „Mladi sa invaliditetom –aktivni građani“;  „Trebam sve što trebaju mladi“ ;  „Prvi teatar fest osoba sa invaliditetom“ ; „Povećaj vještine i prilike na tržištu rada“; „Inkluzija u planinarenju“; „Drugi teatar fest osoba sa invaliditetom“; „Mehanizmi zaštite od nasilja za žene sa invaliditetom“;“Snažnije žene sa invaliditetom u okviru pokreta žena BiH“,   član projektnog osoblja na projektima „Ne staj mi na put“; „Želim biti samostalan da ne budem sam“; „Prepoznaj ženu u meni“; 
 • Za potrebe projekta “Snažnije žene sa invaliditetom u okviru pokreta žena BiH” bila organizator seminara u Hotelu Zepter, Kozarska Dubica ( obavila istraživanje o hotelima koji su pristupačni osobama sa invaliditetom u BiH, kontaktirala i organizovala dolazak za 40 učesnica iz pet gradova, angažovala tri predavača na radionicama, vodila dokumentaciju o isplati putnih troškova)​​​​​​
 • 2017. do sada član organizacionog tima „Uhvati film- Banja Luka“  filmskog festivala
 • Od 2019. godine angažovana kao portparol „Uhvati film-Banja Luka“ filmskog festival
 • Od 2019. godine obavljala istraživanje o zvučnoj signalizaciji na semaforima u zemljama EU i regiona, načine prilagođavanja semafora osobama sa oštećenjem vida, ostvarila kontakte i saradnju sa proizvođačima iz Beograda, Zageba i Ljubljane. 
 • Od 2020. godine koordinator projekta „Zvučnim semaforima za veću bezbjednost u kretanju“ u okviru programa „Banja Luka- Grad budućnosti“, donator UNDP i Grad Banja Luka.
 • Od decembra 2019. do avgusta 2021. godine angažovana kao sekretar Osnovne škole „Branislav Nušić“, gdje obavlja poslove vezane za radne odnose zaposlenih u školi (konkursi, ugovori o radu, rješenja o godišnjim  odmorima, rješenja o prestanku radnog odnosa), vođenje Matičnih knjiga i školskih evidencija, javne nabavke (izrada tenderske  dokumentacije, objave na portalu E-nabavke i ugovora) i poslove rukovođenja tehničkog osoblja (izrada i vođenje evidencije o održavanju čistoće, higijene i popravke na objektu škole, organizaciju rada pomoćnog osoblja)
 • Od 2007.- 2018.  radila u porodičnoj firmi „Sky caffe i salon igara“ kao poslovođa, obavljala razgovore za zaposlenje radnika, formulisala ugovore o radu, organizovala rasporede smjena, komunicirala sa zaposlenim, organizovala razne događaje vezane za uslužnu djelatnost, pisala poslovne ugostiteljske knjige, popunjavala PDV prijave. Danas ovaj posao obavlja samo kao konsultant po potrebi.

Dodatne vještine:


 • Znanje engleskog jezika (srednji nivo znanja)
 • Rad na računaru (Microsoft office paket, Program poreske uprave, internet, program elektronskih dnevnika eduIS, E-nabavke)
 • Obuka za pisanje projekata iz oblasti ljudskih prava (lokalni, državni i projekti koji se finansiraju od strane EU)
 • Položen vozački ispit B kategorije

Lične karakteristike


 • Odgovornost i samostalnost u radu;
 • komunikativnost;
 • inicijativnost prilikom obavljanja radnih zadataka;
 • spremnost na rad u timu;
 • dobro razvijene organizacione sposobnosti;
 • prilagodljivost poslovnom okruženju i dinamičnim uslovima rada.