4YourBiz, Broj projekta: R:05-2.6/22

NAZIV AKTIVNOSTI

4YourBiz, Broj projekta: R:05-2.6/22

STATUTARNI CILj

„Osnivanje i izgradnju infrastrukture za podršku porodicama na kulturnom, ekonomskom, obrazovnom, radnom i socijalnom planu.“

PREDLOŽENI ČLANOVI TIMA

Dragan Dakić,

i lica iz partnerskih organizacija, partnerstvo sa privrednicima i preduzetnicima

PERIOD REALIZACIJE

Novembar 2022 – decembar 2023. godine

NAČIN KONTROLE IZVRŠENjA

Izvještaji Upravnom odboru svakog mjeseca

KRATAK OPIS

CILjEVI: U skladu sa ciljem broj 8/17 Ujedinjenih nacija o održivom razvoju o Dostojanstvenom radu i ekonomskom rastu (Decent Work UN SDG) Projekat teži: 1) da unapredi poslovne modele i alate partnera u projektu Prijatelji porodice, 2) da na taj načim poveća njihovu konkurentnost na tržištu u zemlji i inostranstvu, 3) da poveže privrednike iz ciljane grupe u klastere/konzorcijume radi efikasnijeg nastupa na tržištima i 4) da proširi učešće privrednika u projektu Prijatelji porodice.

CILjANA GRUPA: Partneri iz svih privrednih djelatnosti koji učestvuju u projektu Prijatelji porodice koji se bave prodajom roba.

NAČIN REALIZACIJE: 1. Ponuda članovima 3+ porodica koji su nezaposleni ili žele da putem prekvalifikacija i dokvalifikacija steknu tržišno prepoznata znanja i vještine, ponuda đacima iz 3+ porodica da pohađaju čaove nastave i vannastavne časove i obuke. 2.Formiranje konzorcijuma sa identifikovanim partnerima fizičkim i pravnim licima u zemlji  i inostranstvu.

3. Identifikacija potreba privrednika Prijatelja porodice,

4. Samostalno ili zajednički sa partnerima nabaviti namjensku elektronsku platformu 4YourBiz za povezivanje prodavaca sa tržištem.

4. Lansiranje NEP 4YourBiz samostalno ili u partnerstvu sa licima iz privrede. U slučaju potrebe davanje NEP 4YourBiz u zakup partnerima iz privrede bez mogućnosti promjene namjene NEP 4YourBiz-a koja ne isključuje mogućnost proširenja namjene i ciljane grupe.

FAZE REALIZACIJE: u tabeli.

RAZLOZI ZA USPJEH: Ne postoji ništa slično. Objedinjuje više društveno preferentnih ciljeva (pomaganje porodica 3+, pomaganje preduzetništva, smanjenje nezaposlenosti, suzbijanje sive ekonomije)