Јелена Мићић

Биографија


АдресаЧелопек 222, Зворник

Држављанство: Босна и Херцеговина

КОНТАКТ


E-mail: jelena_law@yahoo.com

Mob: +387 66 529 36 08

Образовање:


 • Дипломирани правник, Студије завршене 2016. године на Правном факултету, Универзитета у Новом Саду на општем смјеру

Радно искуство:


 • Јокић Invest” д.o.o. Зворник, Август 2017. – Јул 2018, Правник - Приправник
  •  Вођење и ажурирање кадровске евиденције,
  • Састављање уговора из радноправних и  привредноправних односа,
  • Састављање и усклађивање посебних аката за потребе привредног друштва,
  • Састављање појединачних аката и формулара,
  • Израда фактура, цесија и компензација,
  • Израда налога за службена путовања,
  • Ажурирање протокола и архивирање документације,
  • Обављање помоћних  послова у администрацији (скенирање, штампање документације)

Области интересовања:


 • Здравствено осигурање
 • Накнада штете
 • Уговори из привредног права
 • Уговори из радног права
 • Појединачни акти унутар привредних друштва
 • Архивирање документације, начин њеног ажурирања
 • Породични закон Србије
 • Наслиједноправни односи
 • Прописи у грађевинарству и певозу робе друмом

Остале вјештине:


 • MS Office (средњи ниво)
 • Енглески језик А1,
 • Њемачки језик Б1,

ЛИЦЕНЦЕ:


 • Положен стручни испит за рад у државним органима Републике Српске у новембру 2018.године