Сњежана Малеш

Биографија


АдресаАрчибалда Рајса 7, 78000 Бања Лука

Рођен 14.03.1984. године

Држављанство: Босна и Херцеговина

 

КОНТАКТ


E-mail: gvozden.snjezana@gmail.com 

Mob: +387 66 320 843

 

Образовање:


 • Правни факултет Универзитета у Бањој Луци, октобар 2003. године - јануар 2013. године,  звање дипл.правник,
 • Економска школа Бања Лука, 1999. године – 2003. године , правни техничар

Радно искуство:


 • 01.04.2008. – до данас, Градска управа Града Бања Лука

  • 01.10.2007. – 31.03.2008. године - волонтер у Одјељењу за општу управу

   • Стручно оспособљавање за самосталан рад у органима управе, помоћ матичарима у обављању послова из надлежности Матичне службе Града Бања Лука и други послови по упутама ментора;

  • 01.04.2008. – 31.12.2016. године - стручни сарадник – матичар у Одјељењу за општу управу

   • примјена прописа из области грађанског стања, нарочито закона и подзаконских аката из области послова Матичне службе, Закона о држављанству, Породичног закона, Законa о личном имену и других релевантних прописа;

   • сарадња са установама социјалне заштите, у погледу упуте у процедуру остваривања права из области социјалне заштите;

   • сарадња са матичарима других јединица локалне самоуправе на подручју БиХ и службеницима ангажованим на издавању личних докумената у МУП РС и МУП-овима кантона у ФБИХ, у погледу упуте о документацији потребној за прибављање личних докумената;

  • 01.01.2017. године – до данас - самостални стручни сарадник за контакт са грађанима у Одсјеку за сарадњу са грађанима – Канцеларији за грађане

   ​​​​
   • пријем и комуникација са грађанима поводом различитих поднесака (представке и притужбе, информације, пријаве проблема, приједлози упућени органима Града, предузећима, установама и организацијама чији је оснивач Град, предузећима које врше комуналне и друге услуге из надлежности локалне заједнице…)
   • примјена прописа из области заштите личних података, приступа информацијама и других релевантих прописа, сходно упућеном захтјеву;
   • праћење доношења нових и измјена постојећих законских и подзаконских аката из дјелокруга свих организационих јединица Градске управе Града Бања Лука, нарочито социјалне заштите,  друштвених дјелатности, просторног уређења, комунално-инспекцијског надзора, комуналних послова...
   • сарадња са службеницима свих организационих јединица у Градској управи, у погледу остваривања права странака, прибављања изјашњења на притужбе грађана, обезбјеђења несметаног приступа информацијама које су под контролом органа Градске управе, прослијеђивање приједлога и пријава од стране грађана, припрема писаних одговора и изјашњења по захтјеву странака..

Друге квалификације:


 • Положен стручни испит за рад у органима управе
 • Положен посебан стручни испит за матичара

 • Добро познавање енглеског језика (читање, писање, општа комуникација)

 • Одлично познавање рада на рачунару

 • Положен возачки испит „Б“ категорије