Марија Бабић

Биографија


АдресаТузланска 30, 78000 Бања Лука

Рођен 04.05.1985.  године

Држављанство: Босна и Херцеговина

 

КОНТАКТ


E-mail: marija.babic2015@gmail.com

Mob: +38766073973

 

Образовање:


 • 1992. - 2000. Основна школа „Свети Сава“, Фоча;
 • 2000.-2004. „Гимназија“, Фоча;
 • Студије започела на Правном факултету Универзитета у Бањој Луци, а дипломирала 2017. године на Правном факултету Интернационалног универзитета Брчко дистрикта.
 • Положен испит за рад у органима јавне управе

Радно искуство:


 •  2014. - до сада Удружење омладине са инвалидитетом „InfoPart“, Бања Лука, волонтерски рад на административним, правним и организационим пословима, пресонални асистент-волонтер особама са инвалидитетом, организатор више активности везаних за семинаре, округле столове и радионице
 • 2018.- 2019. Удружење омладине са инвалидитетом „InfoPart“, Бања Лука, радила приправнички стаж у правној струци на пословима пружања бесплатне правне помоћи из области радног и социјалног права.
 • 2014.- до сада координатор и члан пројектног особља на више пројеката из области људских права и права особа са инвалидитетом: координатор на пројектима „Млади са инвалидитетом –активни грађани“;  „Требам све што требају млади“ ;  „Први театар фест особа са инвалидитетом“ ; „Повећај вјештине и прилике на тржишту рада“; „Инклузија у планинарењу“; „Други театар фест особа са инвалидитетом“; „Механизми заштите од насиља за жене са инвалидитетом“;“Снажније жене са инвалидитетом у оквиру покрета жена БиХ“,   члан пројектног особља на пројектима „Не стај ми на пут“; „Желим бити самосталан да не будем сам“; „Препознај жену у мени“; 
 • За потребе пројекта “Снажније жене са инвалидитетом у оквиру покрета жена БиХ” била организатор семинара у Хотелу Зептер, Козарска Дубица ( обавила истраживање о хотелима који су приступачни особама са инвалидитетом у БиХ, контактирала и организовала долазак за 40 учесница из пет градова, ангажовала три предавача на радионицама, водила документацију о исплати путних трошкова)​​​​​​
 • 2017. до сада члан организационог тима „Ухвати филм- Бања Лука“  филмског фестивала
 • Од 2019. године ангажована као портпарол „Ухвати филм-Бања Лука“ филмског фестивал
 • Од 2019. године обављала истраживање о звучној сигнализацији на семафорима у земљама ЕУ и региона, начине прилагођавања семафора особама са оштећењем вида, остварила контакте и сарадњу са произвођачима из Београда, Загеба и Љубљане. 
 • Од 2020. године координатор пројекта „Звучним семафорима за већу безбједност у кретању“ у оквиру програма „Бања Лука- Град будућности“, донатор УНДП и Град Бања Лука.
 • Од децембра 2019. до августа 2021. године ангажована као секретар Основне школе „Бранислав Нушић“, гдје обавља послове везане за радне односе запослених у школи (конкурси, уговори о раду, рјешења о годишњим  одморима, рјешења о престанку радног односа), вођење Матичних књига и школских евиденција, јавне набавке (израда тендерске  документације, објаве на порталу Е-набавке и уговора) и послове руковођења техничког особља (израда и вођење евиденције о одржавању чистоће, хигијене и поправке на објекту школе, организацију рада помоћног особља)
 • Од 2007.- 2018.  радила у породичној фирми „Sky caffe и салон игара“ као пословођа, обављала разговоре за запослење радника, формулисала уговоре о раду, организовала распореде смјена, комуницирала са запосленим, организовала разне догађаје везане за услужну дјелатност, писала пословне угоститељске књиге, попуњавала ПДВ пријаве. Данас овај посао обавља само као консултант по потреби.

Додатне вјештине:


 • Знање енглеског језика (средњи ниво знања)
 • Рад на рачунару (Microsoft office paket, Програм пореске управе, интернет, програм електронских дневника eduIS, Е-набавке)
 • Обука за писање пројеката из области људских права (локални, државни и пројекти који се финансирају од стране ЕУ)
 • Положен возачки испит Б категорије

Личне карактеристике


 • Одговорност и самосталност у раду;
 • комуникативност;
 • иницијативност приликом обављања радних задатака;
 • спремност на рад у тиму;
 • добро развијене организационе способности;
 • прилагодљивост пословном окружењу и динамичним условима рада.