Канцеларија Зворник

Канцеларија Зворник послује на територији регије Бирач са ограниченом одговорношћу. 
Канцеларију заступа и представља шеф, Николина Оро таксативним овлашћењима да у име Фондације за породицу:

  1. Преговара са привредницима из регије Бирач о њиховом укључивању у пројекат „Пријатељи породице“ и
  2. Закључује уговоре са привредницима из регије Бирач о реализацији пројекта „Пријатељи породице“ у складу са дефинисаним правилима наведеног пројекта користећи форму уговора коју је израдила Фондација те промовише Фондацију и њене активности.

Шеф канцеларије не може преузимати финансијске обавезе у име Фондације