Ђачки Задужбинар

31. март, 2022.

Kонкурса за стипендирање путем гранта „Ђачки Задужбинар“

Стипендија "Ђачки задужбинар" за 2022. годину

  1. Расписује се конкурс за избор ђака из породица са троје и више дјеце ради додјељивања стипендије „Ђачки Задужбинар“.
  2. Стипендија износи најмање 100 КМ мјесечно по ђаку и намјењена је ђацима који се школују у Републици Српској.
  3. Стипендија се додјељује за период од најмање три мјесеца.
  4. Број стипендија које ће бити додјељене у овом позиву зависиће од расположивх средстава које обезбједи Фондација и Пријатељи породице и не може бити мањи од десет (10).

Услови учешћа на конкурсу

  1. Право учешћа на конкурсу имају ћаци из градова и општина које учествују у пројекту „Пријатељи породице“.
  2. Критеријуми за додјелу стипендије су: успјех ђака у школи (1-7 бодова), успјех ђака у спорту (0-7 бодова), број браће и сестара (2-10 бодова).
  3. Предност на конкурсу ће имати ђаци из породица у потреби и ђаци са потешкоћама.
  4. Пријаве слати на email: info@zaporodicu.org до 15.04.2022. године. У пријави напишите име и презиме дјетета, успјех у школи, успјех у спорту, број браће и сестара и друге информације од значаја. Родитељи чија дјеца буду изабрана ће доказати испуњеност услова

У пријави наведите бар код са Поносне картице РС

Подели: