Новости

18. децембар, 2022.

Нови начин обрачуна струје - утицај на 3+ породице (анкета)

Фондација за породицу истражује ефекте најављене промјене у обрачуну цијена електричне енергије за породице које су корисници Поносне картице. Наиме, поводном најављених промјена у обрачуну цијене електричне енергије велики број 3+ породица се јавило Фондацији ради заштите кућног буџета.

Уважавајући интересе Поносних породица из Републике Српске, Фондација је одлучила да проведе ову анкету како бисмо имали поуздану процјену реалиних ефеката најављене промјене  обрачунавања. 

Позивамо носиоце Поносне картице да испуне овај Упитиник за процјену ефеката новог обрачуна на кућни буџет.  Анкета је отворена до 21.12.2022. године.
Добијени резултати ће бити обрађени коришћењем релевантних метода и користиће Фондацији за даљу корсеподенцију.

Подели: