Предраг Илић

КОНТАКТ


E-mail: predrag.ilic@igr.unibl.org

 

Библиографија:


 

Пројекти: 


  • Молекуларна карактеризација гермплазме јабуке
  • Очување аутохтоних раса домаћих животиња и њихових традиционалних производа на примјеру подвелешке праменке и пса торњака
  • "Имплементација иновативне методе вјештачког опрашивања лијеске"- Уговор о додјели финансијске подршке пројекту
  • Примјена вјештачког начина опрашивања у контроли родности лијеске