Пројекти

Пријатељи породице

Пројекат је конципиран тако да објдињује пронаталитетне мјере и мјере подстицаја привредном развоју локлане заједнице унапређујући дигитализацију тржишта

ПОЗИВ ЗА САРАДЊУ